Antistatična površina

TEHNOPRAH d.o.o. po zahtjevu kupca u mogućnosti je izraditi boju u prahu koja nakon polimerizacije djeluje  antistatički!

Načelno vrijede slijedeći podaci: 

Boje u prahu za plastifikaciju posjeduju otpor od 1013 ohm

  • izolacijski materijal posjeduje otpor  > 1012 ohm
  • antistatični materijal posjeduje otpor od 105  do 1012 ohm
  • provodljivi materijal posjeduje otpor od  0  do 105 ohm

Iz navedenoga možemo zaključiti da naše boje u prahu imaju  izolacijski efekt.

NAPOMENE:

  • moguća izrada malih količina 
  • dodaje se gotovom proizvodu u određenoj koncentraciji
  • postižu se vrijednosti otpora od cca. 1010 ohm
  • direktno u proizvodnji može se dodatno smanjiti otpor ( 107 - 108 ohma ) s min.kol.  od 300kg
  • moguće izraditi samo za tamne boje