Cink-Primer za jedno pečenje!

Pulverit nudi specijalno rješenje, a radi se o zinc-primer-u koji nanosite na predmet ali ga ne pečete !

U praksi to znaći da na naneseni sloj zinc-primer-a odmah nanosite završni sloj boje i tek onda stavljate predmet(e) u peć za polimerizaciju. Ova nova generacija cink-primera se temelji na poliesteru koji sadrži soli cinka, koji za razliku od cink-primere u dosadašnjem obliku, novom  klasifikacijom neće biti klasificirani u grupu teških metala.

Proizvod nanesen u debljini od 60µm odgovara antikorozivnoj zaštiti klase C5M.

Radi se o poliesterskom bezbojnom primeru s visokom kemijskom otpornošću, namjenjen je za povećanje otpornosti metalnih djelova na koroziju. Ove primere smo proizveli od poliestera umjesto od standardnih epoksidnih smola kako bismo povećali kompatibilnost s drugim slojem koji se nanosi, a posebno da bismo omogućili aplikaciju završnog sloja na sami primer, bez prethodne polimerizacije samoga primera.

Podloge:
Aluminij i željezo.
Posebno namjenjeno za velike aluminijske djelove (plohe), na kojima  ne možete odraditi klasičnu predobradu radi same geometrije ili dimenzije dijelova.

Aplikacija:
Ukoliko završni sloj mora biti sjajni poliesterski, onda koristite primer pod kodom 59A0/0000 preko kojeg nanosite drugi sloj bez da ste primer prethodno polimerizirali.  
Ukoliko završni sloj mora biti matirani poliesterski, onda koristite primer pod kodom 51A3/0000 preko kojeg nanosite drugi sloj bez da ste primer prethodno polimerizirali. Po potrebi možete polimerizirati i samo primer.

Art. 59A0 0000 mat
Art. 51A3 0000 sjaj