Traka za maskiranje sa staklenim vlaknima do 260 ºC

Koriste se za maskiranje pri nanošenju vručim prskanjem i plastifikaciji. 

Otporne su na velike pritiske, grebanje i otapala.