Traka za maskiranje do 190 ºC

Koristi za maskiranje predmeta tijekom postupka plastifikacije.

Lako uklanjanje.