Kabina iCAM WAGNER

Proizvođač:                            
CAM Italia + WAGNER oprema

Godina proizvodnje:              
2007

Opis:                                      
kabina za bojanje u prahu, sa dva podesta za ručnu aplikaciju praha, ciklon, završni filter finih čestica sa ispustom u prostor, dva reciprokatora, 8 pištolja, 1 vibrosito, senzore na ulazu

Materijal izvedbe:                 
PVC  kabina sa čeličnom podkonstrukcijom

Oprema:        
1 x kabina PVC
1 x ciklon
1 x finalni filter
2 x reciprokatora
8 x pištolja corona WAGNER
8 x generatora WAGNER
2 x pištolja WAGNER Tribo sa produžetkom
2 x generatora WAGNER
1 x vibrosito