Mjerenje pH i µS Hanna

HANNA Instrument je vodootporni uređaj za mjerenje pHvrijednosti, zasičenja kupke i temperature.

Mjerenje pH vrijednosti obavlja se uz pomoć pH elektrode koja se isporučuje s uređajem te je lako zamjenjiva. Sve očitane pH vrijednosti automatski su temperaturno kompenzirane, a vrijednost temperature može se mjeriti u ºCili ºF. Uređaj se za pH može kalibrirati u jednoj ili dvije točke s autoprepoznavanjem pufera. 

Zasićenje kupke moguće je mjeriti provodeći mjerenje električne provodnosti otopine (EC) koju izražavamo u  miliSiemensima (mS), to je ustvari recipročna vrijednost električnog otpora otopine elektrolita. Prema vrijednosti električne provodnosti dolazimo do zaključka o zasičenju kupke. Naime, što je provodnost veča to je veča prisutnost prijenosnika naboja (iona) iz čega dolazimo do zaključka da je otopina zasičenija što je veća električna provodnost. Uz pomnoć HANNA instrumenta zasičenje kupke se još može mjeriti udjelom (koncentracijom) (TDS) otopljenih iona u otopini: Udio se izražava u jedinici ppm (eng. parts per million) odnosno milijuntim dijelovima, prema tome ppm je jednak koncentraciji od 1 mg/L = µg/mL. Dobivene vrijednosti kompenziraju se prema faktoru konverzije (CONV) koju odabire korisnik, kao i temperaturni kompenzacijski koeficijent ß (beta). Uređaj se kalibrira u jednoj točci za mjerenje provodljivosti (EC), kako su EC I TDS vezani parametri nije potrebno kalibrirati uređaj za TDS. 

Mjerenje temperature provodi se s temperaturnim osjetilom u nehrđajućem čeliku koje omogućava brzo, točno i precizno mjerenje temperature te njenu kompenzaciju.