PREDNOSTI REAL-WOODa

Prednosti tehnologije prah na prah za efekt drveta:

 • dugotrajna postojanost
 • široki izbor dizajna
 • visoka mehanička otpornost
 • visoki stupanj otpornosti na sve atmosferske utjecaje
 • visoka otpornost na UV zrake
 • otpornost na visoke temperature
 • lako održavanje
 • antigrafitna prevlaka
 • visoki stupanj iskorištenja boje
 • mali troškovi
 • mogućnost recikliranja

Slika:  Presjek aluminijskog profila na kojem je vidljiv visoki stupanj dostignute penetracije godova drveta nanošeno REAL-WOOD tehnikom.