Čepovi za zaštitu navoja, 315 ºC

Šuplji silikonski čepovi otporni na temperatue do 315 ºC.

Koriste se za maskiranje metalnih dijelova pri postupcima plastifikacije i E-coatinga